afbeelding van bij

Blkvld&Bos is een ontwerp- en adviesbureau. Wij bewegen ons op het snijvlak van erfgoed, ruimte, ontwerp
en leefomgeving. Blkvld&Bos draagt met erfgoed op creatieve en inspirerende wijze bij aan ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling van gebieden.

Wij werken vanuit de overtuiging dat erfgoed een economische en sociale meerwaarde levert aan ruimtelijke plannen en revitalisering van gebieden. Wij vertalen en overbruggen de tijdsbarrière in ontwerpen en creëren verbondenheid met dat wat eens was.

Voor ons is behoud of gebruik van erfgoed geen doel op zich; wij gebruiken erfgoed, natuur en landschap als middel om de kwaliteit van de leefomgeving en het imago van een gebied te verbeteren.

witte bij